بلک لیست چیست ؟ ارسال پیامک به لیست سیاه مخابرات

بلک لیست چیست ؟ ارسال پیامک به لیست سیاه مخابرات

بلک لیست چیست ؟ ارسال پیامک به لیست سیاه مخابرات برای بسیاری از کاربران مرتباً و دائما پیام‌های تبلیغاتی ارسال می‌شود. خیلی از این پیام‌ها هر روز تکرار می‌شوند و تعدادی هم در ساعات نامناسبی فرستاده می‌شوند. در واقع هنوز هم تعداد زیادی از کسب‌وکارها با بازاریابی پیامکی آشنا نیستند و دربارۀ اصول ارسال پیامک […]